Rola rekomendacji - Raport • Firma Przyjazna Klientowi

Rola rekomendacji – Raport

Rola rekomendacji – Raport

Każdy kontakt klienta z firmą pozostawia po sobie doświadczenie. To doświadczenie klienta może być albo pozytywne, albo negatywne. Jak wykazały poprzednie badania Fundacji
Obserwatorium Zarządzania negatywne doświadczenia mogą doprowadzić (i faktycznie doprowadzają) do odejść klientów, pociągając za sobą dotkliwe straty finansowe.
Pozytywne doświadczenia przekładają się natomiast na rekomendacje, a wraz z nimi na finansowe zyski. Przed Tobą raport „Rola rekomendacji w decyzjach zakupowych”.

 

Pobierz raport i dowiedz się, co wpływa na pozytywne doświadczenia, a następnie rekomendacje Klientów.