PGE Obrót SA • Firma Przyjazna Klientowi
 

PGE Obrót SA

PGEE

PGE Obrót S.A. to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej  PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Spółka powstała w 2007r., w wyniku konsolidacji całej Grupy Kapitałowej. Centrala PGE Obrót S.A. znajduje się w Rzeszowie. Oddziały mają swoje siedziby w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Skarżysku – Kamiennej, Warszawie oraz w Zamościu. Spółka zatrudnia ok. 1500 osób.

PGE Obrót S.A. obsługuje ponad 5 mln odbiorców, w tym: gospodarstwa domowe, instytucje, małe i średnie firmy, a także duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Na terenie swojej działalności Klienci mogą korzystać z pomocy przedstawicieli spółki w 57 Biurach Obsługi Klienta, które w większych miastach czynne są w godzinach 8.00 – 19.00, w innych -8.00 – 17.00. Klienci większość spraw mogą jednak załatwić bez wychodzenia z domu, ponieważ Spółka unowocześniła dla nich nowoczesne Contact Center (Tel: 422 222 222). Doradcy służą swoją pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00., w soboty od 8.00 do 16.00.

Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót S.A. jest stałe doskonalenie standardów obsługi Klienta poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb Klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.

W praktyce pracownicy PGE Obrót S.A. opracowują produkty umożliwiające dopasowanie stawek za energię elektryczną do profilu zużycia danego Klienta. Dzięki temu nabywcy mają możliwość otrzymania najkorzystniejszej dla siebie oferty.

Jednym z przykładów ogromnego zaufania do PGE Obrót S.A. jest ponowne przyznanie Spółce godła „Firma Przyjazna Klientowi”. To wyjątkowy sukces, ponieważ o tym, czy dana firma zasługuje na taką nagrodę, decydują tylko i wyłącznie Klienci. Organizatorem Programu „Firma Przyjazna Klientowi” jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Honorowy Patronat nad Programem objęło Ministerstwo Gospodarki.

PGE Obrót S.A. otrzymała tytuł „Filar Polskiej Gospodarki 2014” przyznawany firmom, które wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarze swojej działalności. Zwycięstwo w tym rankingu ma szczególne znaczenie, ponieważ najlepsze firmy na swoim terenie są wskazywane przez lokalne samorządy.

Spółka została także uhonorowana nagrodą MANAGER AWARD przyznawaną przez magazyn Manager za rynkową ofertę „Eko Energia PGE”. Ta oferta to przykład proekologicznych działań PGE Obrót S.A., dla której troska o ochronę środowiska naturalnego jest jednym z elementów wizerunku Spółki.

PGE Obrót S.A., jako rzetelny i wiarygodny partner na rynku, podpisała Kodeks Dobrych Praktyk wraz największymi sprzedawcami energii elektrycznej w Polsce. Kodeks zapoczątkował kampanię społeczną promującą uczciwą konkurencję na rynku energii.

PGE Obrót S.A. jest blisko swoich Klientów również poprzez działalność społeczną i charytatywną. Wspiera najważniejsze wydarzenia kulturalne i naukowe, angażuje się w pomoc skierowaną np. dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Działania te są kolejnym przykładem na to, że odpowiedzialność za życie lokalnej społeczności jest ważnym elementem wizerunku Spółki.

Data otrzymania certyfikatu

08.12.2017

Kategoria

Usługi

Strona internetowa

https://pge-obrot.pl/