KUKE S.A. • Firma Przyjazna Klientowi
 

KUKE S.A.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług
z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy też częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju – instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, której celem są inwestycje wspierające zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

Jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Nasza spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli
z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Data otrzymania certyfikatu

07.08.2017

Kategoria

Finansowa

Strona internetowa

https://www.kuke.com.pl/