Pomożemy Ci zaprojektować idealne badanie! • Firma Przyjazna Klientowi
 

Pomożemy Ci zaprojektować idealne badanie!

Badania ilościowe

Badanie ilościowe

Badanie wrażliwości cenowej

 

Istnieje ścisła zależność między jakością produktu lub usługi a ceną. 
Badanie pozwoli poznać wyobrażenie konsumentów na temat optimum cenowego dla danej kategorii produktowej/usługi.

Badanie ilościowe

Badanie wizerunku firmy/produktu

 

Pozwala zweryfikować jak klienci widzą naszą firmę, co o niej sądzą i z czego ten osąd wynika. Bez wiedzy o tym jak klienci postrzegają firmę, oferowane produkty lub usługi trudno jest nimi efektywnie zarządzać.

Badanie ilościowe

Testy opakowań

 

Badanie ilościowe prowadzone w schemacie eksperymentalnym (testy monadyczne – jedna grupa ocenia jeden wariant opakowania, grupa kontrolna – nie ocenia żadnego) pozwalające wybrać najlepszy wariant/szatę graficzną opakowań np. w przypadku wprowadzania nowej linii produktów.

Badanie ilościowe

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników

 

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracownika, to badanie najważniejszych zasobów firmy. Wysoka satysfakcja z pracy przekłada się na motywację pracowników i zaangażowanie w pracę, to zaś na osiągane wyniki całej firmy.

www.inwestorwkapitalludzki.pl

Badania jakościowe

Badanie jakościowe

Badanie zachowań i motywacji konsumentów

 

Pozwala poznać i zrozumieć grupę docelową danego produktu/usługi i jak najlepiej dopasować ten produkt/usługę do oczekiwań konsumenta.

Badanie jakościowe

Natywne online communities

Rozmowa z odbiorcami w miejscu (touchpoincie) do którego są przyzwyczajeni np Facebook. Tego typu badania mają zastosowanie w projektach eksploracyjnych, etnograficznych, wizerunkowych. Służą poszukiwaniu insightów marketingowych. Często dotyczą wartości i motywacji, potrzeb i oczekiwań, służą ilustracji trendów, opisowi grup docelowych.

Badanie jakościowe

Badanie oczekiwań wobec produktu

 

Celem badań preferencji jest pozyskanie opinii na temat potrzeb i pragnień konsumentów oraz stopnia atrakcyjności proponowanych rozwiązań. Istotnym elementem badania jest także uzyskanie sugestii respondentów dotyczących poszczególnych produktów.

Badanie jakościowe

Ukierunkowane grupy fokusowe

 

Ich celem jest pogłębiona analiza istniejącej sytuacji problemowej (charakterystyka tej sytuacji jest zwykle określona poprzez dostępne dane – np. z badania ilościowego) oraz wstępne wskazanie możliwych kierunków działania.

W badaniach jakościowych wykorzystujemy dane zebrane z różnych źródeł.

Do dyspozycji mamy narzędzia neuromarketingowe bazujące na reakcjach np. eye-tracker.

 

Zobacz naszą fokusownię:

Sala fokusowa
Sala fokusowa
Sala fokusowa

Skontaktuj się z nami, jeśli w portfolio nie ma badania, które by Ci odpowiadało

Przygotujemy dla Ciebie dedykowane badanie jakościowe lub ilościowe.

Skontaktuj się