Pierwsze wrażenie i jego wpływ na budowanie relacji z klientem

Pierwsze wrażenie i jego wpływ na budowanie relacji z klientem

Pierwsze wrazenie i jego wplyw na budowanie relacji z klientem (1)

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko jeden raz. To popularne powiedzenie sprawdza się na wielu płaszczyznach – począwszy od zwykłych kontaktów międzyludzkich, aż po relacje biznesowe. Od pierwszego wrażenia zależy powodzenie relacji długookresowych, które mogą być podwaliną dla zwiększonej skuteczności realizacji celów. Świadomi przedsiębiorcy poświęcają wiele energii na pozyskiwanie klientów. W tym celu wykorzystują niezliczoną ilość technik i strategii promocyjno-marketingowych. Mają przy tym świadomość, jaką rolę odgrywa pierwsze wrażenie, które determinuje dalsze relacje z klientami oraz poziom zainteresowania ofertą sprzedażową firmy. Pierwszy kontakt klienta z firmą można rozpatrywać w dwóch wariantach – pośrednim i bezpośrednim.

Działania reklamowe – nic nie pozostawiaj przypadkowi

Pierwsze wrażenie w ujęciu pośrednim to np. właściwy dobór i ekspozycja logo firmy na różnego rodzaju nośnikach. Istotne jest tutaj niemal wszystko: estetyka wykonania planszy reklamowej, lokalizacja ekspozycji oraz sam projekt logotypu czy hasła promocyjnego. Już logotyp powinien budzić odpowiednie skojarzenia, być zgodny z profilem działalności danego przedsiębiorstwa. Niedopasowane, nieprofesjonalne logo może budzić wątpliwości potencjalnego klienta co do jakości usług świadczonych przez firmę.

Pozytywne wyobrażenie o firmie to już połowa sukcesu. Jednak aby sukces był pełny i prowadził do dłuższej kooperacji z klientem, opartej na wzajemnym czerpaniu korzyści, istotną kwestią jest okresowe badanie jakości jego obsługi. Służy temu szereg różnych technik i metod, a wnioski płynące z analizy zebranych danych, powinny być ukierunkowane na działania naprawcze. Jakość obsługi można mierzyć wieloma kryteriami – począwszy od stworzenia przyjaznego środowiska okołosprzedażowego (np. uprzejmy i kompetentny personel, darmowa kawa/woda), poprzez atrakcyjną ofertę cenową, kompleksowość czy szybkość realizacji zlecenia, a skończywszy na właściwym oznakowaniu siedziby firmy czy parkingu dla klientów.

Jak cię widzą, tak cię piszą

W przypadku pierwszego wrażenia w wariancie bezpośrednim, najczęściej mamy do czynienia z relacjami interpersonalnymi, czyli z drugim człowiekiem. Osoba, która reprezentuje firmę, powinna cechować się miłą aparycją, cierpliwością, kompetencją branżową oraz być stosownie ubrana. Niewymuszony uśmiech, odpowiednie uczesanie, schludny ubiór, a przede wszystkim życzliwość i cierpliwość w trakcie przedstawiania/wyjaśniania potencjalnemu klientowi specyfiki firmowej oferty – to klucz do sukcesu.

Dobre pierwsze wrażenie wynikające z pośredniej czy bezpośredniej relacji z klientem, pozwala na przełamanie wielu barier, sfinalizowanie bieżącej transakcji, jak również stworzenie pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Dbałość o właściwy wizerunek firmy z całą pewnością przyczynia się do budowania korzystnej, długofalowej relacji biznesowej.