Jak dbać o to, by wizerunek marki był spójny? • Firma Przyjazna Klientowi

Jak dbać o to, by wizerunek marki był spójny?

Jak dbac o to, by wizerunek marki byl spojny

W działaniach marketingowych od wielu lat podkreśla się procesy zmierzające do kształtowania wizerunku marki. Najczęściej chodzi tutaj o przedsięwzięcia adresowane do klientów zewnętrznych firmy. Obecnie model ten zaczyna się zmieniać. Dla wielu czołowych marek równie istotne staje się tworzenie pozytywnego wyobrażenia o danym przedsiębiorstwie jako dobrym pracodawcy. Budowanie wizerunku marki ukierunkowane jest dziś zatem zarówno do odbiorców zewnętrznych (klientów), jak i wewnętrznych (pracowników). Warto zaznaczyć, że nie jest to łatwy proces, a jego skuteczna realizacja wymaga dużego nakładu pracy. Jak kształtować wizerunek firmy?

Zidentyfikuj odbiorców

Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno w stosunku do klientów, jak i do pracowników (określanych niekiedy mianem klientów wewnętrznych). Zgromadzenie wiedzy o potrzebach, możliwościach finansowych, aspiracjach, zmiennych demograficznych, motywacjach itd. pozwala projektować działania skutecznie zwiększające zadowolenie osób wchodzących w relację z konkretną marką. Warto zauważyć, że działania takie wymagają współpracy dwóch działów wewnątrz firmy: marketingowego (adresującego działania do konsumentów) i HR (zorientowanego na pracowników).

Stwórz docelowy wizerunek firmy i wzmacniaj go u klientów

Kształtowanie wizerunku marki to proces wymagający planowania strategicznego. Jego ostatnim etapem powinno być osiągnięcie wizerunku pożądanego – jest to obraz, który firma chce wykreować w świadomości swoich klientów i pracowników. Pomocne jest w tym celu określenie wartości, które są istotne dla przedsiębiorstwa i podzielane przez jego pracowników, albo sformułowanie misji organizacji.

Najpopularniejszym sposobem komunikowania i budowania wizerunku marki jest wykorzystanie identyfikacji wizualnej. Trudno dziś wyobrazić sobie firmę, która nie posługiwałaby się określonym logotypem, nazwą handlową czy charakterystyczną kolorystyką. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyny sposób na podkreślanie wyjątkowości danego przedsiębiorstwa. Możemy tu wskazać również takie obszary jak postawa organizacji (system wyznawanych wartości czy misja firmy), system zachowań czy przyjęty sposób komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie te obszary powinny być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Przykładem może być tutaj stworzenie „księgi stylu” do działań contentmarketingowych – przyjęte przez organizację wartości wpływają na styl komunikowania danego przedsiębiorstwa.

Monitoruj postępy

Budowanie wizerunku marki to zadanie czasochłonne. Wymaga zaprojektowania i wdrożenia odpowiedniej strategii, a następnie stałego monitorowania całego procesu i jego korygowania, jeśli zmuszą nas do tego okoliczności. Sytuacje kryzysowe, działania konkurencji i inne czynniki zewnętrzne mogą sprawić, że kształtowanie wizerunku marki zgodnie z założonym planem będzie utrudnione. Z biegiem czasu może zmienić się również nasza grupa docelowa (znów rozumiana szeroko: zarówno konsumenci, jak i pracownicy danej organizacji). Wszystko to wymaga odpowiedniej analizy jak i podejmowania działań usprawniających proces kształtowania wizerunku firmy, jaki założyliśmy, przystępując do działań w tym aspekcie.

Kreowanie wizerunku marki zarówno w oczach konsumentów, jak i pracowników jest dziś zadaniem kluczowym. Z jednej strony pozwala budzić pozytywne skojarzenia u klientów zewnętrznych, z drugiej natomiast umożliwia zatrudnianie pracowników zmotywowanych do pracy w renomowanej organizacji. Jest to zadanie wymagające czasu i wysiłku, ale w dłuższej perspektywie przynoszące wymierne korzyści: wizerunek marki wyróżnia się na tle konkurencji, a organizacja cieszy się szacunkiem klientów zewnętrznych i wewnętrznych.