Loading...
Raporty 2017-04-11T11:41:57+00:00

LOJALNOŚĆ A REKOMENDACJE

„Polacy mają niskie zaufanie do biznesu i firm działających w poszczególnych branżach. Jak wykazują wyniki badań, klienci nie darzą zaufaniem nawet tych firm, z których usług korzystają.”

POBIERZ

ILE TRACIMY NA ZŁEJ OBSŁUDZE KLIENTA?

„Co piąty konsument z powodu złej jakości obsługi klienta zdecydował
się na zmianę dostawcy usług lub zrezygnował z zakupu usługi / produktu
w ciągu ostatniego roku. Rezygnacje te wiążą się z rocznymi kosztami rzędu 5,2 mld złotych…”

POBIERZ

ROLA REKOMENDACJI W DECYZJACH ZAKUPOWYCH

„Polacy ufają rekomendacjom i kierują się nimi w swoich wyborach. Tylko w ciągu pojedynczego kwartału na zakup z polecenia zdecydowała się co czwarta osoba.”

Pobierz