Provident Polska S.A. / IPF 2017-04-11T11:42:03+00:00

Project Description

Provident Polska S.A. / IPF

Ul. Polna 11

00-633 Warszawa

tel. 224554747

www.provident.pl

info@providentpolska.pl

Data nadania Certyfikatu

27 sierpnia 2013

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance.

Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie obsługuje klientów w 7 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii i na Litwie.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu, udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”.

Szczegóły

Kategoria: