PKO Bank Polski S.A. 2017-04-11T11:42:05+00:00

Project Description

PKO Bank Polski S.A.

Puławska 15

02-515 Warszawa

tel. 225216000

www.pkobp.pl

dpe.szkolenia@pkobp.pl

Data nadania Certyfikatu

27 września 2010

PKO Bank Polski należy do największych i najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już i korzysta kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja:

bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,

nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,

wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej.

Oferta produktów i usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem – zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycję tę umacnia największa sieć sprzedaży.

Szczegóły

Kategoria: