Kilka dni temu znajoma przesłała mi mail od jednej z firm nadającej certyfikaty. Nadawca wiadomości zachwalał działalność firmy koleżanki głównie pod względem finansowym. Twierdził, że po przeanalizowaniu danych finansowych, wytypował firmę do przyznania jakże wartościowego certyfikatu. Jedyne co należy zrobić to uiścić opłatę w wysokości 800 zł za certyfikat, który można powiesić w siedzibie firmy lub 600 zł za widget do umieszczenia na stronie firmowej.

Niestety nie jest to jedyny przypadek. Rynek certyfikacyjny został wręcz zalany tego typu działalnością, o czym jakiś czas temu mogliśmy przeczytać na portalu
natemat.pl

Jak odróżnić wartościowe certyfikaty od tych typu“ zapłać, otrzymasz wydruk”?

Przystępując do programu certyfikacyjnego warto mieć na uwadze przede wszystkim rzetelność samego certyfikatu.  Za rzetelność certyfikacji odpowiadają obie strony – firma certyfikująca oraz firma przystępująca do procesu.

Zadaniem firmy certyfikującej jest stworzenie klarownych zasad udziału w programie oraz określenie jasnych warunków otrzymania godła. Takie informacje powinny się znaleźć w ławo dostępnym regulaminie programu. Ponadto, sam proces certyfikacji musi być przeprowadzony w sposób niebudzący zastrzeżeń. Każda osoba postępująca zgodnie z jego wytycznymi powinna w efekcie dojść do tych samych wniosków, tj. pomyślnego lub negatywnego wyniku certyfikacji.

Po stronie firmy przystępującej do certyfikacji leży udostępnienie dokumentacji czy informacji wymaganych w procesie. W zależności od specyfiki danego certyfikatu może być to także przekazanie kontaktów do osób, których zdanie odgrywa tu kluczową rolę – np. klientów lub osób odpowiedzialnych za wybrany zakres działalności firmy.

Programy certyfikacyjne różnią się samą dziedziną certyfikacji

Przykładowo certyfikacja może dotyczyć jakości produktu (np. Laur Konsumenta), jakości obsługi klientów (np. Firma Przyjazna Klientowi) czy wybranego aspektu działalności firmy (np. Rzetelna Firma). Przed przystąpieniem do programu warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jako firma chcemy się wyróżnić? Co jest dla naszych klientów ważne? Czy przewagę konkurencyjną oprzeć na samym produkcie, jakości obsługi klienta czy też pewnych cechach firmy?

Wiele firm decyduje się na przystąpienie do programu certyfikującego ze względu na jego wartość marketingową. Znaczenie odgrywa tutaj rozpoznawalność certyfikatu oraz związane z nim skojarzenia.

Nie tylko wartość marketingowa

Równolegle z wartością marketingową proces certyfikacji może nieść ze sobą wartość dodaną, jak wnioski ze spojrzenia niezależnej instytucji. Pod tym względem wyróżniają się programy o charakterze badawczym. Podstawą takich programów jest audyt kliencki (dotarcie niezależnej firmy do głosów klientów) lub audyt ekspercki (ocena przez niezależnego eksperta). Taki audyt powinien zakończyć się szczegółowym raportem z przeprowadzonego badania wraz ze wskazaniem rekomendacji do dalszego rozwoju firmy. Na straży wartości badawczej programów badawczo-certyfikacyjnych muszą stać wytyczne metodologiczne dotyczące m.in. wielkości oraz sposobu doboru próby czy kryteriów badawczych.

Marketingowa oraz badawcza wartość procesu certyfikacyjnego w żaden sposób się nie wykluczają. Z tego powodu przy wyborze programu certyfikacyjnego warto wziąć pod uwagę projekty oferujące badawczą wartość dodaną.

Proces certyfikacji nie musi kończyć się z chwilą nie/przekroczenia progu wymaganego dla uzyskania godła. W trosce o pozytywny wizerunek samego godła niektóre z firm certyfikujących prowadzą dalsze działania jak np. monitoring laureatów. Pozwala to na szybką interwencję w wypadkach ewentualnych nadużyć czy zachowań firmy będących rażącym przeciwstawieniem się idei certyfikatu. Działania podejmowane w takich wypadkach  stoją na straży jakości samego certyfikatu.

 

ZBADAJ SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT

 

Opublikowane przez | 2017-04-24T10:33:00+00:00 2 września 2015|Aktualności, Bez kategorii|Możliwość komentowania Jak wybrać odpowiedni certyfikat dla firmy? została wyłączona

Share This Story, Choose Your Platform!

O autorze: